WERELDWIJD WOORD

De Adventkerk verkondigt het Woord in ongeveer 800 talen en geeft publicaties uit in ruim 300 talen en dialecten.Maar de statistieken geven daarnaast duidelijk aan dat de kerk de daad bij het Woord voegt.

WERELDWIJDE GEZONDHEIDSZORG

Rond tien miljoen patiënten en cliënten maken jaarlijks gebruik van de diensten van meer dan 600 ziekenhuizen, klinieken en verzorgingstehuizen in zowel de ‘eerste’ als de ‘derde’ wereld.

WERELDWIJD ONDERWIJS

De kerk heeft ook een netwerk van onderwijsinstellingen- van het laagste tot het hoogste niveau. Onder de in totaal 5850 instituten zijn er 95 die onderwijs geven op HBO en universitair onderwijs.

OVER ONS

De Adventgemeente in Groningen wil vanuit bijbels perspectief invulling geven aan de opdracht: “Het eeuwig evangelie voor iedereen!” (Openbaring 14:6)

Lees verder

WAT WIJ GELOVEN EN DOEN

Adventisten leven met de Bijbel als leidraad. Dat is de reden dat ze samenkomen op zaterdag (de sabbat). Ze benadrukken dat ‘geloven’ te maken heeft met het hart en het hoofd, maar ook met de hand. Vanaf het begin heeft de kerk zich sterk gemaakt voor mensen in de marge en hebben onderwijs en gezondheidszorg hoge prioriteit.