Contact

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Hofstraat 28, 9712 JC  Groningen

secretaris@adventkerkgroningen.nl