Over ons

De gemeente in Groningen is ontstaan in het eerste kwartaal van 1902 en heeft in verschillede gebouwen hun samenkomsten gehouden, waarna zij in 1957 hun eigen kerkgebouw aan de Hofstaat 28 verkregen. De gemeente Groningen telt ongeveer 180 volwassen gedoopte leden en maakt deel uit van 52 adventistische gemeenten, verspreid over het gehele land.

De Adventgemeente in Groningen wil vanuit bijbels perspectief invulling geven aan de opdracht: “Het eeuwig evangelie voor iedereen!” (Openbaring 14:6)

Wij willen mensen helpen betekenis te vinden in hun bestaan, door hen de ruimte te geven God te leren kennen in een veilige omgeving waarin mensen er voor elkaar zijn en elkaar helpen. De gemeente Groningen wil mensen ondersteunen in hun ontwikkeling te groeien naar een volwassen geloof. Ook helpen wij mensen te ontdekken welke gaven en talenten God hen heeft gegeven om dienstbaar te zijn aan de noden van deze wereld. Zevende-dags Adventisten staan als aanstekelijke christenen met beide voeten in deze samenleving. De gemeente heeft deze doelstelling als volgt verwoord:

“Jezus vereren, volgen en delen en elkaar dragen en dienen!

Naast de wekelijkse diensten op zaterdagmorgen, is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan kleine groepen en bijzondere evenementen (zie activiteiten).

In onze gemeente is veel aandacht voor kinderen en jeugd. Zij hebben hun eigen activiteiten afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen.