Kerkgenootschap van de Zevende-Dags Adventisten Groningen

Hofstraat 28, 9712JC Groningen

Mussen kosten bijna niets, je hebt er al twee voor een paar cent. Toch valt er dankzij de macht van God, jullie Vader, geen mus zomaar dood op de grond. God weet zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt. Je hoeft dus niet bang te zijn. Jullie zijn voor God veel belangrijker dan mussen.

DIENSTEN

zANGDIENST

Iedere Sabbat  09.45 – 10.00

Nederlandse taal Sabbatschool

English language Sabbath school

Iedere Sabbat  10.00 – 11.00

Nederlandse taal 

Translation of English language for the  service 

Iedere Sabbat  11.00 – 12.00

GEBEDSGROEP

Iedere Vrijdag  20.00 – 20.30

De Adventgemeente in Groningen wil vanuit bijbels perspectief invulling geven aan de opdracht: “Het eeuwig evangelie voor iedereen!” (Openbaring 14:6)

Adventisten leven met de Bijbel als leidraad. Dat is de reden dat ze samenkomen op zaterdag (de sabbat). Ze benadrukken dat ‘geloven’ te maken heeft met het hart en het hoofd, maar ook met de hand. Vanaf het begin heeft de kerk zich sterk gemaakt voor mensen in de marge en hebben onderwijs en