Kerkgenootschap van de Zevende-Dags Adventisten Groningen

Hofstraat 28, 9712JC Groningen

Mededeling

Vanaf juli 2020 zijn de deuren van onze kerk weer open. Helaas zijn er een aantal duidelijke beperkingen waaraan wij ons moeten houden. Om de samenkomsten mogelijk te maken is er een protocol geschreven waarin, zoveel als mogelijk, beschreven is op welke manier wij samenkomen en aan welke regels en afspraken wij ons samen zullen houden. 

Om iedereen te kunnen ontvangen zullen wij met schema’s en aanmeldingen moeten werken. 

Aanmelding voor eredienst

Deadline aanmelden: Woensdag 12 august, 18:00uur.
Sabbath 15 augustus 2020

Deadline aanmelden: Woensdag 19 augustus, 18:00uur.
Sabbath 22 augustus 2020

Deadline aanmelden: Woensdag 26 augustus, 18:00uur.
Sabbath 29 augustus 2020

ONLINE DIENSTEN BESCHIKBAAR TOT DECEMBER 2020

SABBAT SCHOOL

SABBATSCHOOL  (NEDERLANDS) 09.30 – 10.30 

SABBATH SCHOOL (ENGLISH )09.30 – 10.30 

SABBATSCHOOL TIENERS 09.30 – 10.30

GEBEDSGROEP IEDERE WOENSDAG: 19.00 – 19.30

Eredienst iedere Sabbat vanaf 11.00uur

Over ons

De Adventgemeente in Groningen wil vanuit bijbels perspectief invulling geven aan de opdracht: “Het eeuwig evangelie voor iedereen!” (Openbaring 14:6)

Wat wij geloven?

Adventisten leven met de Bijbel als leidraad. Dat is de reden dat ze samenkomen op zaterdag (de sabbat). Ze benadrukken dat ‘geloven’ te maken heeft met het hart en het hoofd, maar ook met de hand. Vanaf het begin heeft de kerk zich sterk gemaakt voor mensen in de marge en hebben onderwijs en