Kerkgenootschap van de Zevende-Dags Adventisten Groningen

Hofstraat 28, 9712JC Groningen

DIENSTEN

zANGDIENST

Iedere Sabbat  09.45 – 10.00

Nederlandse taal Sabbatschool

English language Sabbath school

Iedere Sabbat  10.00 – 11.00

Nederlandse taal 

Traduction of English language for the  service 

Iedere Sabbat  11.00 – 12.00

GEBEDSGROEP

Iedere Sabbat  12.45 – 13.00

De Adventgemeente in Groningen wil vanuit bijbels perspectief invulling geven aan de opdracht: “Het eeuwig evangelie voor iedereen!” (Openbaring 14:6)

Adventisten leven met de Bijbel als leidraad. Dat is de reden dat ze samenkomen op zaterdag (de sabbat). Ze benadrukken dat ‘geloven’ te maken heeft met het hart en het hoofd, maar ook met de hand. Vanaf het begin heeft de kerk zich sterk gemaakt voor mensen in de marge en hebben onderwijs en