Eredienst

Elke Sabbat (zaterdag) is er een eredienst van 11:00 – 12:15 uur. In deze dienst wordt God geëerd en gedankt door middel van samenzang en gebed en het luisteren naar een overdenking van een predikant, gebaseerd op de Bijbel.

Na afloop van de Eredienst is er gelegenheid voor ontmoeting en napraten, onder het genot van een kopje thee, koffie of glaasje frisdrank.

Per kwartaal is er een viering van het avondmaal:

Ieder kwartaal is er een avondmaaldienst. Met deze dienst herdenken wij het laatste avondmaal van Jezus Christus, Zijn lijden en sterven maar bovenal Zijn boodschap van genade en verlossing voor ons.  Voorafgaand aan het avondmaal wordt de ‘dienst van nederigheid’ gehouden. Dan vindt er een traditionele voetwassing plaats, naar het voorbeeld van Jezus, waarbij de gelovigen elkaar de voeten wassen en zich met deze handeling dienstbaar en nederig opstellen ten opzichte van hun naaste. Een avondmaaldienst begint om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Na de Avondmaaldienst wordt geen consumptie geschonken.

Wanneer je zeker weet dat Jezus jouw redder is en wanneer je Zijn voorbeeld wilt volgen, nederig en dienstbaar te zijn; kom dan eens ervaren hoe het is om een ander de voeten te wassen en met vele gelovige aan het Avondmaal deel te nemen!